Управлението на фирмата се подпомага от високо квалифицирани и опитни специалисти, както следва: заместник управител по производствената дейност, заместник управител по маркетинг и реклама, счетоводител, началник производство, търговски представители. Заетите в предприятието са 60 лица, пряко ангажирани в производствената и дистрибуторска дейност.

Производствените цехове са оборудвани с модерни машини и технологии за производството на хляб и хлебни изделия, както и за административното обслужване на процеса, въведени през 2006 и 2007 година и обновени и допълнени през 2010. През 2010 фирмата разкри нова пр. База в която се обединяват досегашните производства по всички европейски и санитарно-хигиенни изисквания. Базата се намира в Западна складова зона и е с площ 2000 кв.м. Дистрибуцията на продуктите се реализира със собствен автопарк от 20 леко- и тежкотоварни автомобила.

Фирмата произвежда както традиционните хлебни изделия и закуски, така и замразени хлебни полуфабрикати. ЕТ „ИВИЛ” предлага своите продукти на местния и регионалнен пазар в над 400 обекта.Основни клиенти на фирмата са: „Пикадили” АД – Видин, магазини „Фреш”  “Кауфланд”

Основните предимства на регионалния пазар на хляб и хлебни изделия “Кравай” са:

1.Най-богатият продуктов асортимент в област Видин – над 100 вида.

2.Конкурентна цена на всички артикули.

3.Високо качество на произведена продукция чрез спазване на технологичните процеси.

4.Оптимизиране и разширяване на дистрибуторската мрежа.

5.Дистрибуция директно до магазините на клиента /по метода екс-ван/.

ЕТ “ИВИЛ – Ив. Кръстев” – Видин е предприятие, специализирано над 13 години в производството на хляб и хлебни изделия. Фирмата цени клиентите си и връзките с тях се базират на уважение и взаимна изгода, с цел установяване на печеливши и дълготрайни партньорства.                  Ръководните принципи и ценности са насочени към поддържане печалбите на фирмата чрез усъвършенстване на качеството и контрол по цялата верига на производствения процес. Глобалната цел е чрез модерно и екологично производството на хляб, закуски и разнообразни хлебни изделия да задоволяваме потребителските нужди от тези хранителни продукти. Стратегическата цел е разширяването на пазарния дял на национално ниво и излизане на международен пазар.

През 2010 година Фирмата реализира успешно инвестиционен проект по Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013. В рамките на проекта се диверсифицира и разшири производството на предприятието с най-модерната техника и технологии за производство на хляб и хлебни изделия. Продукцията се разнообрази с нови модерни и по-качествени продукти, които до този  момент не са се произвеждали на територията на Видинска област. (виж Галерия продукти)