През 2018 г. предприятието сертифицира система за управление и безопасността на храните съгласно EN ISO 22000 : 2005 в съответствие с процедурите на TUV NORD SERT за одит и сертификация СЕРТИФИКАТ №44281 15 320048

Виж сертификат ISO 22000