Гр. Видин, 3700
Западна складова зона – “Фабрика за хляб и хлебни изделия Кравай”

Телефон/факс: 094/606 531
Мобилни телефони:
0888/809 263 – управител;
0885/938 514 – заместник управител;
Елекронна поща: ivil.vidin@abv.bg