28 Януари 2021

На 25.01.2021г стартира изпълнението на проект по договор за БФП № BG16RFOP002-2.077-1066-C01, финансиран по ОПИК 2014-2020г с бенефициент ЕТ „ИВИЛ-Иван Кръстев”.

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Наименование на процедурата: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период на договора: 25.01.2021г. – 25.04.2021г.
Обща стойност на проекта: 140 350.00 лева
Финансиране от ЕСФ: 119 297.50 лева
Национално финансиране: 21 052.50 лева

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз


Кравай – Хляб и хлебни изделия

ЕТ „ИВИЛ – Иван Кръстев” е създадена през 1995 г. като понастоящем е сред най-авторитетните, лоялни и с голям капацитет в хлебопроизводството фирми на територията на област Видин. От 1996 г., когато разкрива производствен цех и търговски обект за продажба на закуски, до момента основна дейност на предприятието е „производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия”.

ЕТ „ИВИЛ” притежава комбинирана търговска марка „КраваЙ”, регистрирана в Патентното ведомство на Република България, с която предлага на пазара своите продукти.

Управлението на фирмата се подпомага от високо квалифицирани и опитни специалисти, както следва: заместник управител по производствената дейност, заместник управител по маркетинг и реклама, счетоводител, началник производство, търговски представители. Заетите в предприятието са 60 лица, пряко ангажирани в производствената и дистрибуторска дейност.

Производствените цехове са оборудвани с модерни машини и технологии за производството на хляб и хлебни изделия, както и за административното обслужване на процеса, въведени през 2006 и 2007 година и обновени и допълнени през 2010. През 2010 фирмата разкри нова пр. База в която се обединяват досегашните производства по всички европейски и санитарно-хигиенни изисквания. Базата се намира в Западна складова зона и е с площ 2000 кв.м. Дистрибуцията на продуктите се реализира със собствен автопарк от 20 леко- и тежкотоварни автомобила.

Фирмата произвежда както традиционните хлебни изделия и закуски, така и замразени хлебни полуфабрикати. ЕТ „ИВИЛ” предлага своите продукти на местния и регионалнен пазар в над 400 обекта.Основни клиенти на фирмата са: „Пикадили” АД – Видин, магазини „Фреш”  “Кауфланд”

Основните предимства на регионалния пазар на хляб и хлебни изделия “Кравай” са:

1.Най-богатият продуктов асортимент в област Видин – над 100 вида.

2.Конкурентна цена на всички артикули.

3.Високо качество на произведена продукция чрез спазване на технологичните процеси.

4.Оптимизиране и разширяване на дистрибуторската мрежа.

5.Дистрибуция директно до магазините на клиента /по метода екс-ван/.

ЕТ “ИВИЛ – Ив. Кръстев” – Видин е предприятие, специализирано над 13 години в производството на хляб и хлебни изделия. Фирмата цени клиентите си и връзките с тях се базират на уважение и взаимна изгода, с цел установяване на печеливши и дълготрайни партньорства.                  Ръководните принципи и ценности са насочени към поддържане печалбите на фирмата чрез усъвършенстване на качеството и контрол по цялата верига на производствения процес. Глобалната цел е чрез модерно и екологично производството на хляб, закуски и разнообразни хлебни изделия да задоволяваме потребителските нужди от тези хранителни продукти. Стратегическата цел е разширяването на пазарния дял на национално ниво и излизане на международен пазар.

През 2010 година Фирмата реализира успешно инвестиционен проект по Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013. В рамките на проекта се диверсифицира и разшири производството на предприятието с най-модерната техника и технологии за производство на хляб и хлебни изделия. Продукцията се разнообрази с нови модерни и по-качествени продукти, които до този  момент не са се произвеждали на територията на Видинска област. (виж Галерия продукти)